Byplanudvalget i Herning har – efter indsigelser, stor folkelig debat og en faglig vurdering af de bevaringsmæssige aspekter – besluttet, at Utzon-stationen eller dele af den ikke må nedrives. En bevarende lokalplan for området skal udarbejdes.