Årbog om tekstilindustrien

Herning-bogen 2015 er denne gang formet over et tema, nemlig tekstilindustrien. Der er otte kapitler og dermed punktnedslag i industriens historie. Fortalt af syersker, tillidsfolk, fabrikanter med flere. Vigtige bidrag fra folk, der selv har været i begivenhedernes centrum.