Fortællefestival 2015 på Nørre Vosborg trak igen på hovedstolen efter degnen i Gjellerup, E. Tang Kristensen

Af KHJ/september 2015

På samme måde som H.C. Andersen lagde vejen over Herning med en overnatning inden sin tur til Nørre Vosborg i 1859, tog Erik Lindsø over Gullestrup og Pernille Stockfleth, Mariane Josefsen og Anne M. Nielsen gjorde ophold ved Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk, inden de i år mødtes til den 10. fortællefestival på Nørre Vosborg.

Netop fordi det var jubilæumsfestival, var der fortjent hyldest til pionererne, der i 2004 første gang formulerede ideen om en fortællefestival i Vestjylland og samtidig fik den koblet på Nørre Vosborg. Der var også tanker tilbage til dengang i 2006, hvor Nørre Vosborg var under ombygning og man sad under primitive forhold mellem halmballer og skød det hele i gang. Samtidig blev der også set fremad og spekuleret på festivalens fremtidige udtryk.

-Vi skal balancere mellem det velkendte og samtidig afprøve noget nyt for at udvikle festivalen. Det er også en opgave at præsentere nye fortællere, selv om det kan være fristende at satse på de øvede og velkendte kræfter, siger Anne M. Nielsen, Herning, der er en af tovholderne bag festivalen.

-På vores ture rundt i landet finder vi hver især nogle relevante fortællere, men festivalen er nu også blevet så indarbejdet, at der hele tiden melder sig interesserede. Faktisk har vi også måttet sige nej til nogen, oplyser Anne M. Nielsen.

Gensyn

Den tidligere læge og amtsrådspolitiker Knud Jacobsen, Ulfborg, var blandt initiativtagerne, og han var i anledning af jubilæet vendt tilbage som en af deltagerne.

Det samme var Gitte og Lillian Vammen, Fjelstervang, der også bidrog med musikalske indslag på den første festival. Deres varemærke er spillemandsmusik, ligesom de sætter musik til gamle jyske fortællere.

Folkemindesamlere som Hernings æresborger H.P. Hansen samt E. Tang Kristensen havde øje for ikke kun de mundtligt overlevede fortællinger men også viser, sange og spillemandsmusik som en vigtig del af kulturarven.

Og netop E. Tang Kristensens betydning mindes man konstant om på Nørre Vosborg. Den tidligere degn fra Gjellerup, hans vandringer og optegnelser er vigtigt brændstof til fortællefestivalens motor. Anna-Marie Helfer skød festivalen i gang ved at minde om, at Tang Kristensen er opkaldt efter en tidligere ejer af Nørre Vosborg.

Hun blev på en rejse i Sydamerika inspireret til at søge efter kulturelle rødder i hjemlandet, og i den sammenhæng er Tang Kristensen blevet en uundværlig følgesvend.

-Tang Kristensens optegnelser er så vigtige, fordi de ikke er værdiladede. Han registrerede, og så er det op til os fortællere at fortolke og genfortælle, hvilket Tang Kristensen var meget bevidst om. ”Hver eneste genfortælling har sin egen duft”, har han udtrykt det. Og derfor er det også i både hans og fortælletraditionens ånd, at vi hver især giver historierne kant og individuel tolkning, mener Anna-Marie Helfer – og gav i øvrigt prøver på den kunst.

Herregårdens alsidige lokaliteter, fra fangekælder til riddersal, blev effektivt udnyttet til at sætte fortællere og publikum stævne med forskellige temaer. Ved en af seancerne skulle man høre om løgn og sandhed, men hvad skulle publikum til sidst tro på, når løgnen stjal sandhedens tøj? Og den nøgne sandhed vil vi ikke altid vide af.

Ved en anden seance blev der lokket med karlekammerhistorier. Da det viste sig, at de kvindelige lyttere var i overtal, blev der for en sikkerheds skyld annonceret, at det ville blive lummert, hvortil en af kvinderne blot sagde: -Det havde vi også regnet med. Og ingen forlod lokalet.

Den mundtlige fortælletradition indkalder til ny festival 10.-11. september 2016.