Historisk Forening for Herning Kommune har ved flere lejligheder påtaget sig opgaven med at få nedfældet væsentlige beretninger fra folk, der selv har oplevet, set og hørt. Det kan være de kendte, men det kan også være de mere anonyme. Pointen er, at den generelle historie får en personlig stemme, og at væsentlige bidrag til vores lokalhistorie bliver nedfældet, mens tid er.

I 2014 var det med besættelsestiden som omdrejningspunkt, og i 2015 har man valgt at sætte fokus på tekstilindustrien, der en gang var Hernings og Hammerum Herreds vigtigste industri. Det sker gennem otte beretninger med vidt forskellige vinkler. På den måde får såvel fabrikanten som syersken en stemme. Vi hører om industrien fra begge sider af tekstilmaskinen så at sige.

Titlen på årets udgivelse er ”Hernings tekstileventyr”. Udgiverne præciserer, at der ikke dermed er tale om, at man har ambitioner om at fortælle den store og altomfattende fortælling om tekstileventyret. Derimod ønsker man med de otte punktnedslag i historien at lægge nye brikker til mosaikken omkring en af de helt store motorer, som har skabt Hernings vækst og velstand.