Tidligere lektor i litteratur Jens Kristian Lings, der er født i Haunstrup og i dag bor i Fjaltring, står bag foredraget ”Kaj Munk: Idealisten i et materialistisk samfund”.

Kaj Munk levede med både nuet og fortidens store dramaer. For ham var kristendom handling og kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var forfærdelig for alle andre end ham selv.

Foredraget er arrangeret af Herning Valgmenighed og foregår på Herning Friskole torsdag 12. november kl. 19.30. Entre 40 kr.