Af Johs. Poulsen

Formand for kultur- og fritidsudvalget i Herning Kommune

Med denne overskrift ryddede dagbladet Politiken 4. november forsiden. Megafon har undersøgt danskernes holdning, og især kunststøtten til kunstnere og forfattere samt støtte til opera og ballet må holde for.

Det er måske ikke så underligt i en tid hvor regeringen lægger op til milliardbesparelser i kommunerne de kommende år, og hvor sundhedsområdet er under konstant besparelses pres. Altså nedskæringer i den nære borgerservice og på de store velfærdsområder.

I øvrigt præcis det modsatte af hvad partierne bag Løkke-regeringen med Dansk Folkeparti i spidsen lovede før valget. Men nu er det i stedet afgiftslettelser på store biler og nedsættelse af grundskatterne, der er på dagsordenen. Skattelettelser i milliardklassen.

På den baggrund kan jeg da også nemt følge danskernes tankegang. Når jeg alligevel vil advare mod at tro, at besparelser på kunst og kultur kan redde økonomien, skyldes det især proportionerne.

Om så hele statens kulturbudget blev fjernet, ville det kun marginalt kunne aflæses på serviceniveauet indenfor de store velfærdsområder. Til gengæld ville vi miste en stor del af vores identitet og nationale selvforståelse. Ligesom vi ville afskære os selv fra at blive udfordret på selvsamme. Så ville vi for alvor være på spanden.

Jeg møder også somme tider lokalt troen på, at besparelser på f.eks. vore museer kan redde økonomien. Må jeg derfor minde om, at samtlige museers drift – lige fra Brunkulsmusset i Søby over Tekstilforum til kunstmuseerne i Birk, m.fl. – udgør mindre end blot nogle ganske få tunge enkeltsager på socialområdet. Tilfældige enkeltsager…

Tænk hvad en fjernelse af kulturpengene ville betyde for de flestes livsindhold? For vores børns udvikling? At vokse op uden bred adgang til kunstneriske og kulturelle udfordringer af høj kvalitet?

Ja – jeg synes vi så virkelig ville være fattige. Og udgifterne til social indsats ville blive meget højere. En veltilrettelagt kulturpolitik er nemlig – har det vist sig – forebyggende! Selvfølgelig skal der kunne spares på kunst og kultur når alle andre områder også slankes. Men vi skal huske proportionerne, og måske også somme tider overveje hvad der er vigtigst når det kommer til stykket.

Jeg kan i al fald sagtens leve uden lettelser i bilers registreringsafgifter…